Parterapi Aalborg
Menu  ↓

Skilsmisse


Når familien bliver skilt, reagerer alle i familien ofte på hver sin måde, i forskellige situationer.

Det påvirker ALTID børnene. I er som forældre dem som er nærmest jeres børn og i er de mest betydningsfulde i børnenes liv. Det betyder derfor meget for barnet/børnenes fremtid at de bliver set og hørt, i deres sorg og smerte.
Mange børn påtager sig skyld i en skilmisse. Det er derfor vigtigt at forældrene få talt med børnene på en måde, så de ikke føler sig forkerte. Børnene skal føle sig set, hørt og forstået i den også, meget svære situation for dem.

Reaktioner hos barnet kan være:

· Vrede med forældrene
· Konflikter i børnehaven eller skolen
· Større sårbarhed i form af inadvendt, føler sig uretfærdig behandlet, græder mere
· Har svært ved at sove