Parterapi Aalborg
Menu  ↓

Børnesamtaler


Børn er loyale overfor deres forældre. Er ting svære prøver mange børn at beskytte deres forældre. Det kan derfor være lettere for barnet at tale med en anden end mor og far.

 Børnesamtaler kan foregå både med og uden forældre.

Jeg har erfaring med

· Børn som ikke føler sig forstået – eller føler sig forkerte
· Børn i mistrivsel
· Har svært ved at mærke eller udtrykke egne følelser
· Børn i sorg, børn der har mistet
· Skilsmisse
· Børn der mobbes
· Børn i bonus familier